Bảo vệ công trường

Ngày đăng: 19-08-2016
Công ty Đại Phong Vina 24h cung cấp Dịch vụ bảo vệ công trường xây dựng chuyên nghiệp uy tín tại Việt Nam, đảm bảo an ninh trật tự công trình, bảo vệ an toàn tài sản và vật tư tránh bị thất thoát, kiểm soát hàng hóa và công nhân ra vào công trình, duy trình nội quy quy định làm việc tại công trình, .v.v.
Công trường xây dựng có tính chất phức tạp cao, Đại Phong Vina 24h cung cấp dịch vụ bảo vệ công trường thường bố trí những nhân viên bảo vệ đã qua các khóa huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp và có kỹ năng giám sát, kiểm soát tốt. Công ty Đại Phong Vina 24h xin giới thiệu đến Qúy khách hàng phương án bảo vệ công trình xây dựng như sau:
I. BỐ TRÍ BẢO VỆ :
1. Vị trí cổng chính :
11. Kiểm tra Khách ra/vào công trường
a. Khi khách vào công trường liên hệ công tác hoặc để tham quan
-  Nhân viên dịch vụ bảo vệ công trình hỏi tên cơ quan khách công tác, mục đích vào công trình và giấy giới thiệu đến công tác.
-  Sử dụng bộ đàm hoặc điện thoại thông báo cho quản lý công trình hoặc người khách cần gặp ra đón, nếu không có hẹn trước thì phải có sự đồng ý của quản lý công trình.
-  Ghi tên khách, tên cơ quan, giờ đến và mục đích vào công trình vào sổ đăng ký khách ra vào (kiểm tra giấy tờ tùy thân hoặc giấy giới thiệu).
-  Phát cho khách thẻ đeo vào công trình và dụng cụ bảo hộ lao động như: món bảo hộ, giày boot bảo hộ, kính bảo hộ.
-  Yêu cầu khách đăng ký những vật dụng, dụng cụ, trang thiết bị và tài sản vào công trình.
-  Hướng dẫn khách tuân thủ nội quy quy định của công trình như: không được quay phim hoặc chụp hình, khu vực cấm vào, khu vực nguy hiểm, .v.v.
-  Chỉ dẫn khách lối đi vào bên trong công trình hoặc vào bộ phận công tác.
b. Khi ra khỏi công trường
-  Nhân viên dịch vụ bảo vệ công trình kiểm tra giỏ, bo lô và túi xách của khách.
-  Kiểm tra các vật dụng, dụng cụ, trang thiết bị và tài sản của khách mang ra (nếu có) có đúng với thông tin đã đăng ký hoặc khớp với thông tin trong giấy cho phép mang ra của quản lý công trình (phải có chữ ký của người có thẩm quyền).
-  Thu lại các vật dụng và các công cụ bảo hộ lao động đã phát cho khách.
-  Đề nghị khách ghi vào sổ đăng ký giờ ra và ký tên.
2. Đối với công nhân
a. Khi vào:
-  Nhân viên dịch vụ bảo vệ công trình kiểm tra thẻ, mũ bảo hộ, giày và các trang thiết bị bảo hộ lao động khác.
-  Kiểm tra trang phục có đúng theo yêu cầu của đơn vi chủ quản.
-  Yêu cầu công nhân đăng ký các trang thiết bị, dụng cụ và công cụ .v.v. mang vào công trình.
-  Công nhân làm việc ngắn ngày hoặc thời vụ phải kiểm tra tên trong danh sách cho phép của đơn vị chủ quản.
b. Khi ra:
-  Hết giờ làm việc, công nhân phải trật tự đứng xếp hàng lần lượt ra từng người một.
-  Kiểm tra cẩn thận ba lô,túi xách và kiểm tra các trang thiết bị, vật dụng, công cụ mang ra có đúng như đã đăng ký hoặc đúng như trong giấy cho phép mang ra của đơn vị chủ quản.
-  Bảo vệ khi kiểm tra người cẩn thận phía trước, bên hông, giày, túi áo, túi quần và ống chân.
-  Chú ý: Ngày, giờ, số lượng, chủng loại, chữ ký…trong giấy cho phép ra cổng.
3. Đối với các loại xe ra vào công trường
a. Khi vào
-  Phải dừng tại cổng, tài xế phải xuất trình giấy tờ, đăng ký tên, số xe, giờ vào và đăng ký các trang thiết bị, vật dụng, công cụ, vật tư và tài sản mang vào. Bảo vệ liên lạc thông báo cho quản lý công trình.
-  Kiểm tra xe có đầy đủ điều kiện vào Mục tiêu bảo vệ (vd: chiều cao không thích hợp, xe quá lớn.)
-  Mở cổng cho xe vào và hướng dẫn khu vực đỗ xe hoặc khu vực xuống hàng.
b. Khi ra
-  Dừng xe tại cổng, yêu cầu tài xế đăng ký tên, biển số xe và giờ ra cổng Mục tiêu bảo vệ.
-  Tài xế phai xuất trình giấy tờ có liên quan đến việc đem hàng hóa ra ngoài.
-  Bảo vệ kiểm tra và đối chiếu với thực tế hàng mang ra có khớp với phiếu xuất hay không, và các chữ ký trong phiếu
Chú ý: Chủng loại, số lượng, ngày, giờ và chữ ký của người có thẩm quyền.
-  Phải kiểm tra cẩn thận thùng xe, gầm xe, thành xe và cabin xe. Đảm bảo khi xe ra không còn bất kỳ hàng hóa vật tư nào còn lại trên xe.
-  Mở cổng cho xe ra.
4. Quản lý và giám sát trang thiết bị, vật tư và tài sản công trình
a. Khi nhập vào:
-  Nhân viên dịch vụ bảo vệ công trình kiểm tra hóa đơn, phiếu nhập hàng. Kiểm điếm, đối chiếu số lượng và chủng loại vật tư, hàng hóa thực tế so với hóa đơn hoặc phiếu nhập hàng.
-  Ghi chép số liệu hàng nhập vào sổ nhập ký ca trực.
-  Theo dõi, giám sát quá trình xuống hàng và chuyển hàng vào kho vật tư. Báo cáo cho thủ kho hoặc quản lý công trường các trường hợp hàng hóa, vật tư nhập vào không đảm bảo chất lượng, bị hư hỏng hoặc thiếu hụt số lương so với hóa đơn.
-  Chú ý: Bảo vệ chủ động theo dõi và hướng dẫn công nhân xếp hàng hóa, vật tư mang vào kho hoặc khu vực tập kết hàng đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn như: vật tư không bị đổ ngã; đối với một số vật tư cần phải được che chắn mưa nắng; đảm bảo công tác PCCC.
b. Khi xuất ra:
-  Khi xuất hàng hóa vật tư ra khỏi kho: bảo vệ giám sát, kiểm tra số lượng thực tế mang ra có đúng theo lệnh xuất kho hay không.
-  Kiểm tra cẩn thận số lượng, chủng loại và chữ ký ghi trên lệnh xuất kho.
-  Cập nhật số liệu vào sổ nhật ký ca trực.
5. Đối với nhân viên ra vào
-  Tất cả các nhân viên ra vào công trường phải tuân thủ theo các nội quy và qui định của công trường.
6. Một số nhiệm vụ khác của nhân viên tại cổng chính.
-  Quản lý điện thoại, chìa khóa cổng, kho hàng.
-  Giái thích hướng dẫn các vấn đề cho khách ra vào.
-  Quản lý trang thiết bị, ghi chép sổ sách sạch sẽ, chính xác tất cả xắp xếp gọn gàng có khoa học.
-  Nắm bắt tình hình và báo cáo cho những người có thẩm quyền khi họ cần biết.
-  Giữ thông tin liên lạc với các vị trí gác trực khác và cùng phối hợp khi có xự cố xảy ra tại Mục tiêu.
-  Bàn giao chặt chẽ cho ca sau.
-  Quản lý thư từ bưu phẩm, chuyển phát nếu có.
II.VỊ TRÍ TUẦN TRA
-   Nhân viên dịch vụ bảo vệ công trình sẽ tuần tra khu vực được giao, phát hiện, bắt giữ, lập biên bản những người vi phạm nội quy công trường.
-   Phát hiện, ngăn chặn những hành vi phá hoại, vi phạm an toàn lao động.
-   Phát hiện những sự cố cháy nổ, máy móc cháy nổ.
-   Kiểm tra các công cụ phòng chống cháy và hệ thống báo cháy đảm bảo khi xảy ra sự việc sẽ đưa lại hiệu quả sử dụng cao nhất.
-   Kiểm tra khóa các cửa sổ, cửa ra vào.
-   Kiểm tra các thiết bị sử dụng bằng điện về độ an toàn, đặc biệt là cháy nổ.
-   Phải mang theo các dụng cụ thích hợp khi đi tuần tra như: đèn pin, bộ đàm, dùi cui.
-   Giám sát, kiểm soát người trong khu vực làm việc, chú ý giám sát các khu vực cấm, nguy hiểm không cho người không có thẩm quyền được vào.
-   Dùng các phương tiện thông tin liên lạc phối hợp làm việc với các vị trí khác nhau.
-   Ghi chép sổ tuần tra cẩn thận tỉ mỉ chú ý ghi rõ số công nhân làm việc, thuộc công ty nào, làm việc ở đâu? làm gi? thời gian bao lâu?.
III. MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN BẢO VỆ
-  Nhân viên dịch vụ bảo vệ công trình phải biết rõ mục đích, tính chất mức độ manh động của các công nhân tại mục tiêu.
-  Biết được các trang thiết bị đắt tiền, dễ mất.
-  Các mánh khóe ăn cắp của công nhân.
-  Biết được cá tính từng người của đơn vị chủ quản.
-  Nhận thức đươc những khó khăn tại mục tiêu, những khu vực nào nguy hiểm.
-  Nắm được tình hình an ninh trật tự các khu vực xung quanh tại mục tiêu.
Quý doanh nghiệp có nhu cầu về dịch vụ bảo vệ hoặc cần tư vấn về an ninh tại doanh nghiệp mình. Hãy liên hệ với chúng tôi, mọi thông tin tư vấn hoàn toàn miễn phí, quý doanh nghiệp có thể có nhiều chọn lựa hoặc đào tạo huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cho đội ngũ nhân viên bảo vệ đang làm việc tại doanh nghiệp mình, hoặc thuê dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp nhằm giảm bớt gánh nặng quản lý và giải quyết các chế độ liên quan.
 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Nam

0918 182 787

Mr. Đồng

0938 266 239

Video

Liên kết website